Видеоохрана

Представете си, че е възможно да научите веднага за потенциално нарушение в офис помещенията, без да се налага да пътувате до там. Използвайки нови или вече инсталирани камери, нашите обучени специалисти могат да осъществят видео наблюдение от мониторинг центъра и да установят причината за алармата, спестявайки Ви ненужно безпокойство и разходи. 

Предимства: 

  • Критични визуални данни, особено важни при опасни за живота ситуации, когато използването
    на традиционната охранителна система може да отнеме по-дълго време за реакция 
  • Ефективност на разходите 
  • Бърза реакция 
  • Намаляване на фалшивите алармени сигнали 
  • Пълна отчетност и записване
Copyright © 2017 Avatari Security

 .