Противопожарна безопасност

Нашите специално обучени служители по противопожарна безопасност извършват контрол на оборудването, обходи и наблюдение на противопожарните аларми.  

Противопожарната превенция е критично важна за безпроблемната работа на бизнеса и организациите. Нашата компания предлага цялостни решения за противопожарна безопасност, предоставени от специално обучени специалисти.

Тези услуги могат да включват

  • проверка на противопожарното оборудване за съответствие с нормативните уредби,
  • обход на помещенията от гледна точка на превенция,
  • наблюдение на противопожарните алармени системи,
  • както и работа със служители по противопожарна безопасност.
Copyright © 2017 Avatari Security

 .