Охрана на мероприятия

Компанията има издаден лиценз за осъществяване на охрана на масови мероприятия на територията на цялата страна. 

Охраната на всяко събитие изисква специфичен подход, който да включва достатъчно ефективни мерки за сигурност. Тези мерки трябва да предвиждат справянето с всякаква възможна ситуация и същевременно да дават достатъчно свобода за провеждането на събитието.

Аватари бързо успя да навлезе в охраната на масови мероприятия именно с умението да съчетава професионализма и правилното отношение. Нашите услуги се ползват големи компании в България, а на събитията, поверени на Компанията за услуги за сигурност през последните няколко години, са присъствали над 70 000 зрители.

Copyright © 2017 Avatari Security

 .