Консултантската дейност

Спокойствието и сигурността са от голямо значение при осигуряването на високо ниво на защита за нашите клиенти. Ние предлагаме консултантски услуги, които обхващат всички аспекти на охраната и сигурността като обектова охрана, физическа охрана, контрол на достъпа, CCTV и съоръжения за сигурност, за да развием и допълним системите за сигурност по индивидуален начин спрямо всеки клиент.

Консултантската дейност се извършва от нашите специалисти при изключително ниво на конфиденциалност. Опитът ни показва, че успехът при обслужването на корпоративни клиенти се дължи освен на комплекс от техники и умения, и на персонализиране на предлагания комплекс от услуги.

Одитът и оценката на решенията за сигурност изискват висока степен на внимание и преценяване на всеки детайл в специфичните ситуации, а анализът на риска е ключов момент в работа на служителите в този сектор. 

Copyright © 2017 Avatari Security

 .